Min alminnelige timespris er kr 1580,- eks mva  (kr 1975,- inklusive mva)

Prisen vil likevel kunne avhenge av oppdragets karakter og omfang. Jeg ønsker å gi deg et klart bilde av hva tjenesten vil koste og  hvilket resultat som er realistisk å oppnå.

Jeg vil også i enkelte saker kunne tilby fastpris.