Utdanning

Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo 2003

Erfaring

Advokat, Advokatene i Kirkegata, 2013 – dd.
Advokat, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 2009-2013
Rettsfullmektig, Trygderetten 2007-2009
Juridisk rådgiver, NAV 2003-2007

Publikasjoner

Vern om livet og det internasjonale forbudet mot tortur, Nr. 2/2004
utgitt i skriftserien til instituttet for Offentlig rett ved UiO