Hva jeg gjør

Mitt spesialfelt er trygderett. Jeg har tidligere arbeidet i NAV og i Trygderetten. Fra jeg startet som privatpraktiserende advokat i 2009 har jeg bistått privatpersoner i trygdesaker.

Jeg har også lang erfaring innenfor området barne- og familierett. Min bistand innenfor dette fagfeltet strekker seg fra tvister i tingretten til mindre oppdrag som opprettelse av testament, samboeravtaler og fremtidsfullmakter.

Jeg tilbyr profesjonell advokatbistand, tilgjengelighet og et stort engasjement for din sak.

Rettsområder

Trygderett
Strafferett
Arverett
Barnevern

Barnefordeling
Forvaltningsrett
Skiftetvister