Hva jeg gjør

Mitt spesialfelt er trygderett. Jeg har tidligere arbeidet i NAV og i Trygderetten. Fra jeg startet som privatpraktiserende advokat i 2009 har jeg bistått privatpersoner i trygdesaker.

Jeg har også lang erfaring innenfor området barne- og familierett. Min bistand innenfor dette fagfeltet strekker seg fra tvister i tingretten til mindre oppdrag som opprettelse av testament, samboeravtaler og fremtidsfullmakter.

Jeg tilbyr profesjonell advokatbistand, tilgjengelighet og et stort engasjement for din sak.

Rettsområder

Trygderett
Strafferett
Arverett
Barnevern

Barnefordeling
Forvaltningsrett
Skiftetvister

Fri rettshjelp

Har du fått et vedtak fra NAV som du ønsker å påklage vil du kunne ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp kan også innvilges i barne- og familiesaker.

Disse sakene er behovsprøvd. Dette innebærer at din rett til fri rettshjelp avhenger av om du har inntekt og formue under en fastsatt grense.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246 000,- for enslige og kr 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000,-.

Dersom du ikke oppfyller vilkårene for fri rettshjelp kan jeg tilby konkurransedyktige priser. Ta kontakt for et pristilbud.